Logo CHILL
Pijltje naar links Pijltje naar rechts

Veiligheid en vergunningen: zo gaan we om met risicovolle stoffen

Werken in een labomgeving met chemische materialen, vraagt om scherpe maatregelen ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Stoffen waarmee we werken kunnen (repro)toxisch, carcinogeen, oxiderend, explosief, (licht) ontvlambaar, corrosief (bijtend) of irriterend zijn. Dat kan een risico opleveren voor mens en omgeving. Daarom werken we volgens de meest actuele HSE-normen (health, safety and environment). Het mag voor zich spreken dat we ook beschikken over alle benodigde vergunningen om met deze stoffen te mogen werken.